Ochotnicza Straż Pozarna Myślenice Dolne Przedmieście - OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA MYŚLENICE DOLNE PRZEDMIEŚCIE

OSP Myślenice Dolne Przedmieście
Przejdź do treści

Ochotnicza Straż Pozarna Myślenice Dolne Przedmieście

O nas
Zarząd

Prezes druh Łapa Edward

v-ce Prezes, Naczelnik druh Poznański Daniel

v-ce Prezes druhna Mazur Edyta

z-ca Naczelnika druh Sroka Marek

Sekretarz druhna Pudlik Joanna

Skarbnik druhna Opydo Anna

Gospodarz druh Płatek Wiesław

Członek Zarządu druh Leśniak Marek

Członek Zarządu druh Sopiak Paweł

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący druh Nowak Sławomir

Sekretarz druhna Mikołajkczyk Alicja

Członek druhna Motyka Barbara
Wróć do spisu treści